3 Havn

Lemvig Havn

Havnefakta:
Havnefoged                   : 97 82 01 06 / 40 10 01 16  
Havnefoged hjemmeside : www.visitlemvig.dk  
Turistkontor                    : 97 82 00 77

Kilde : www.byhistorie.dk